Vừa cập nhật phiên bản 1.13 mới nhất (16/2/2021)

Cải thiện một số lỗi không tải được từ Youtube, Tiktok, Soundcloud, Instagram và tối ưu một vài tính năng khác