Vừa cập nhật phiên bản 1.12 mới nhất (16/12/2020)

Cải thiện một số lỗi không tải được từ Youtube, Tiktok, Soundcloud và hổ trợ thêm tải video từ Rumble, Periscope, Febspot